Carprieve 100mg ochucené tbl pro psy a.u.v.

tbl 20x5

Charakteristika

Každá tableta obsahuje:

Účinné látky:

Carprofenum  100 mg             

Použití                

Na analgezii a zmírnění chronického zánětu, například při degenerativním onemocnění kloubů u psů.

Lék se též používá na zmírnění pooperačních bolestí.

Dávkovaní a způsob podaní léku 

Na perorální podání. Tablety jsou ochucené a ve většině případů je zvířata ochotně přijímají.

2-4 mg karprofenu na 1 kg ž.hm.na den.

Počáteční dávka 4 mg karprofenu na kg ž.hm. a den se má podat najednou nebo se může rozdělit na dvě stejné dávky. Podle klinické odpovědi se může zredukovat po 7 dnech na dávku 2 mg karprofenu na kg ž.hm. na den podávanou najednou.

Délka léčby závisí na zřetelné klinické odpovědi. Dlouhodobá léčba musí být vedená pod dohledem veterinárního lékaře.

Na prodloužení analgetického a protizánětlivého účinku při pooperačním parenterálním podání je možné pokračovat podáváním tablet v denní dávce 4 mg karprofenu/ 1 kg ž.hm. po dobu 5 dní.

Nepřekračovat stanovené dávkováni.

Ochranná lhůta

Netýká se.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat na suchém místě.
Chránit před světlem.
Uchovávat při teplotě do 25°C.
Rozdělené tablety uchovávat v blistru.
Čas použitelnosti veterinárního léku zabaleného v původním obale: 18 měsíců.
Čas použitelnosti léku po prvním otevření vnitřního balení: 24 hodin.
Časti rozdělených tablet  zlikvidovat po 24 hodinách

Další informace

Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 20, 100, 200 nebo 500 tablet.
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.