Cefalexin a.u.v.

inj 50ml

Charakteristika

1ml obsahuje Cefalexinum  monohydricum 180 mg

Cefalexin je širokospektrální cefalosporinové antibiotikum, svým baktericidním působením naruší finální část peptidoglykanové syntézy buněčné stěny baktérií. Cefalexin je rezistentní vůči působení stafylokokové penicilinázy a tím je účinný také proti penicilin-rezistentním kmenům Staphylococcus aureus a proti kmenům rezistentním vůči příbuzným antibiotikům (ampicilin, amoxicilin). Cefalexin je také rezistentní vůči působení většiny ampicilin-rezistentních kmenů E-coli.

Použití

Infekční onemocnění způsobená a nebo spojená s mikroorganismy citlivými na cefalexin.  (Staphylococcus spp. včetně penicilináza rezistentních kmenů, Aktinomyces bovis, Corynebacterium spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, E. coli, Clostridium spp., Salmonella spp., Fusobacterium spp., Actinobacillus lignieresi, Proteus spp., Micrococcus spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. u skotu, psů a koček. 

Infekční mastitidy, metritidy, pododermatitidy a infekce měkkých tkání u skotu, infekce respirační a urogenitální soustavy, kůže a měkkých tkání u psů a koček, infekce gastrointestinálního traktu u psů.

Dávkovaní a způsob podaní léku

Skot:  Všeobecná doporučená dávka je 7 mg cefalexinu na kg ž.hm. (t.j. 1 ml léku na 25 kg ž. hm.), denně po dobu 5 dní.
Maximální doporučená dávka do jednoho místa aplikace je 20 ml. Pokud je dávka vyšší, rozdělit do dvou aplikačních míst.

Psi a kočky: Všeobecná doporučená dávka je 10 mg cefalexinu na kg ž.hm. denně po dobu 5 dní.

Cílový druh Živá hmotnost Velikost dávky
Malí psi 5-9 kg ž.hm. 0,25-0,5 ml
Střední psi 9-27 kg ž.hm. 0,5-1,5 ml
Velcí psi 27-54 kg ž.hm 1,5-3,0 ml
Kočky do 4,5 kg ž.hm. 0,25 ml

Způsob podání:

  • skot intramuskulárně
  • psi a kočky intramuskulárně a nebo subkutánně

Ochranné  lhůty:

Skot:

  • Maso: 15 dní
  • Mléko: bez ochranné lhůty

Zvláštní  bezpečnostní opatření pro uchovávaní

Uchovávat při teplotě do 25°C, na tmavém místě.
Doba použitelnosti veterinárního léku v původním obalu 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním použití: 28 dní.

Další informace

Jen pro zvířata.
Vydává se jen na veterinární předpis
Velikost balení: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml. 
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.