Duofast a.u.v.

sus intram. 24x8gm

Charakteristika

Jedna stříkačka (8 g) obsahuje:

Trimethoprimum 40 mg
Sulfadiazinum 200 mg

Použití

Lék je účinný proti gram-pozitivním  a gram-negativním bakteriím, např.: Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis a  dalším streptokokům, Staphylococcus spp., Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli a dalším gramnegativním bakteriím.

Dávkování a způsob podání

Před každým ošetřením struk očistit a dezinfikovat. Obsah stříkačky vytlačit do strukového kanálku každé postižené čtvrtky (ihned po důkladném vydojení) ve 12 – hodinových intervalech ve třech za sebou jdoucích dojeních. Stříkačka se může použít pouze jednorázově.

Ochranná lhůta

Maso: 7 dní.
Mléko: 48 hodin.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25°C.

Další informace

Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 24 x 8 g

Potřebujete-li informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.