Flunixin 250mg granule pro koně a.u.v.

gran 10x 10g

Charakteristika

Každý sáček s 10g léku obsahuje:

Účinná látka:

Flunixin 250 mg
(jako flunixin meglumin)

Bílé až krémově zabarvené granule.

Flunixin je relativně silné nenarkotické nesteroidní analgetikum s protizánětlivým, antiendotoxickým a antipyretickým účinkem.

Použití

Na úlevu od zánětu a bolesti spojených s muskulo-skeletálními poruchami.

Dávkování a způsob podávání léku

Pouze na perorální užití.

Doporučená dávka je 1,1 mg flunixinu na 1kg ž.hm., t.j.  obsah jednoho pytlíku (10g) na 227 kg živé hmotnosti, jedenkrát denně až 5 po sobě nasledujících dní, dle klinické odezvy.

Nepřekračujte doporučené dávky léku ani trvání léčby.

Použití u zvířat mladších 6 týdnů může být riskantní. Pokud je takové ošetření nevyhnutelné, vyžaduje se snížené dávkování a klinický dozor.

Nepodávejte dehydrovaným, hypovolemickým anebo hypotenzivním zvířatům, poněvadž je u takových zvířat potencionální riziko zvýšené renální toxicity.

Ochranné lhůty

Maso a vnitřnosti: 15 dnů.
Mléko: Nepoužívat u laktujících kobyl, které produkují mléko na lidský konzum.

Opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25°C.
Nepoužívat po uplynutí datumu exspirace uvedeného na obalu.
Uchovávat mimo dosahu dětí.
Uchovávat sáček v papírové krabičce.
Po přidání do krmiva lék okamžitě spotřebovat.

Další informace

Pouze pro zvířata.
Vydává se pouze na lékařský předpis.
Velikost balení: Sáček obsahující 10g granul. Papírová krabčka obsahující 10 ks sáčků.                                      
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zastupitele držitele rozhodnutí o registraci.