Nixal 32,1 mg/ml a.u.v.

spr 140gm

Charakteristika 

1 ml obsahuje:

Účinná látka:

Oxytetracyclinum 32,1 mg

Modrý neprůhledný roztok vo formě aerosolu.

Použití

Léčba pododermatitid a dermatitid, které jsou způsobeny mikroorganizmy citlivými na oxytetracyklin u skotu, ovcí a prasat.

Dávkování a způsob podání léku


Postižené místo očistíme, s přípravkem zatřepeme a aplikujeme ze vzdálenosti 15-20 cm nejméně 5 s. Po ošetření paznehtů musí zvířata stát na suchém místě alespoň hodinu před vyhnáním na pastvu.

Ochranná lhůta


Maso skotu, ovcí a prasata: Bez ochranných lhůt.
Mléko skotu a ovcí: Bez ochranných lhůt.
Nepoužívat na ošetření vemene a struků.

Bezpečnostní opatření pro uchovávání


Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Chraňte před chladem. Chraňte před mrazem.
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C.
Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Další informace

Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 140 g
Pokud potřebuje informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.