Norocillin LA a.u.v.

inj 1x100ml

Charakteristika

v 100 ml:

Účinná látka:

  • Procaini benzylpenicillinum monohydricum 15,00 g
  • Benzathini benzylpenicillinum 11,25 g

Procaini benzylpenicillin navodí účinnou terapeutickou hladinu v krvi na 24 hodin, zatímco benzathin benzylpenicillin se z tkáně absorbuje pomalu a udržuje hladinu v krvi až na dobu 3-4 dnů.

Použití

Léčba infekčních onemocnění způsobených mikroorganismy citlivými na penicilin u koní, psů a koček.

Dávkování a způsob podání léku

Obecná dávka je 6 mg procaini penicilinu a 4,5 mg benzathin penicilinu na 1 kg ž.hm. (tj. 1 ml na 25 kg ž.hm.) jednorázově hluboko intramuskulárně u koní a 15 mg procaini penicilinu a 11,25 mg benzathin penicilinu na 1 kg ž.hm. (tj. 1 ml na 10 kg ž.hm.) jednorázově hluboko intramuskulárně u psů a koček.

Ochranné  lhůty

Nepodávat koním, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

24 měsíců od data výroby, při teplotě do 25°C, po 1. otevření 28 dnů.

Další informace

Pouze pro zvířata.
Vydáván pouze na veterinární předpis.
Velikost balení: 50 ml, 100 ml a 250 ml - čiré ​​skleněné lahvičky.
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informace o tomto přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.