Norodine a.u.v.

gra 10x37,5gm

Charakteristika

Jeden sáček 37,5 g obsahuje:

Účinné látky:

  • Sulfadiazinum 12,50 g
  • Trimethoprimum 2,50 g

Použití

Léčba bakteriálních onemocnění u koní způsobených mikroorganismy citlivými na kombinaci trimethoprim/sulfadiazin: infekce trávicího traktu (včetně průjmů)  respiračního systému (včetně pneumonie, pleuritidy a dušení).

Léčba ran, septikémie a běžných infekcí.

Dávkování a způsob podání léku

30 mg účinné kombinace (5 mg trimetoprimu a 25 mg sulfadiazinu)/kg ž.hm./den (tj.7,5 g léku/100 kg ž.hm.), perorálně v krmivu, 5 dní.

V léčbě se doporučuje pokračovat ještě dva dny po odeznění klinických příznaků.

Ochranná lhůta

Nepodávat koním, jejichž maso je určené k lidské výživě.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávat při teplotě do 25°C. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obsahu: 7 dní. Nepoužívat lék po uplynutí datumu expirace uvedeného na obalu.

Další informace

Při použití léku v období gravidity a laktace nebyly prokázány nežádoucí účinky nebo výskyt abnormalit plodů.
Pouze pro zvířata.
Vydává se pouze na veterinární předpis.
Velikost balení: 10 x 37,5 g.

Potřebujete-li informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.