Norofol 10mg/ml pro psy a kočky a.u.v

inj sus 20ml

Charakteristika

Každý ml obsahuje                                                     

Účinná látka:

Propofol 10,0 mg

Bílá, vodová, izotonická emulze.

Použití

Na použití u psů a koček jako krátkodobě účinkující intravenózní celkové anestetikum pro úkony s krátkým trváním, nepřesahující 5 minut, na zahájení a udržování celkové anestézie za použití zvyšování dávky, na zahájení celkové anestézie kde se udržování vykonává inhalačními anestetiky.

Dávkování a způsob podávání léku

Lék je určený na intravenózní podávání u psů a koček. Před otevřením jemně, ale důkladně obsah lékovky protřepat. Nepoužívat, když  jsou v obsahu po zatřesení přítomné samostatné částečky.

Norofol inj. se nesmí míchat s jinými léky.

Úvod anestézie: Úvodní dávka je vypočítaná v souladu s tělesnou hmotností a smí být podávána podle účinku v intervalech 10 až 40 sekund. Eventuálně může být úvodní dávka podaná vcelku jako samostatný bolus, podle uvážení veterinárního lekaře (viz část 9). Úvodní dávka se zredukuje podle použitého druhu premedikace.

Následující dávkování je sice uvedené jako návod, v praxi se však dávkování zakládá na odpovědi organismu na podaný lék.

Přiměřená úvodní dávka pro psy a kočky, bez premedikace a nebo premedikované trankvilizérem jako je acepromazín, je nasledující:

Dávkování (mg/kg živé hmotnosti) Dávka (ml/kg živé hmotnosti)
Psy
Nepremedikované
Premedikované
6,5
4,0
0,65 ml/ kg
0,40 ml/ kg
Kočky
Nepremedikované Premedikované
8,0
6,0
0,8 ml/ kg
0,6 ml/ kg

Udržování anestézie: Pokud je anestézie udržovaná injekčním přidáváním, dávkování je rozdílné mezi jednotlivými zvířaty. Přidávání léku se vykonává podle účinku. Dávka okolo 1,25 – 2,5mg (0,125 – 0,25ml) na 1 kg ž.hm. udržuje anestézii do 5 minut.

Udržování anestézie při inhalačných anestetikách: Pokud se použijí inhalační anestetika na udržování celkové anestézie, klinické zkušenosti poukazují na potřebu použít vyšší úvodní koncentraci inhalačních anestetik jako je běžné v případě úvodu do anestézie pomocí barbiturátů jako thiopental.

Upozornění:

Po dobu zahájení anestézie se může objevit mírná hypotenze a přechodné apnoe, podobně jako při jiných intravenózních anestetikách.

Pokud se podává lék příliš rychle, může se vyskytnout kardiopulmonální deprese (apnoe, bradykardie, hypotenze).

Při použití léku by měly být dostupné prostředky na podporu dýchání pacienta, zařízení na umělé dýchání a dodávka kyslíku.

Neúmyslné perivaskulární podávání může vzácně způsobit místní tkáňové reakce.

Tak jako při jiných intravenózních anestetikách také u Norofolu je třeba být opatrný při podávání psům a kočkám se srdečními, dýchacími, ledvinovými a jaterními poruchami, anebo u hypovolemických a kachektických zvířat.

Propofol nebyl použitý u psů a koček po dobu gravidity, ale úspěšně se použil při zahájení anestézie před cisářskym řezem u fen.

U psů plemena Sighthound může trvat probíraní se z anestézie delší dobu v porovnání s ostatními plemeny psů.

Když se lék podáva velmi pomalu, může se vyskytnout nedostatečná úroveň anestézie.

Ochranné  lhůty

Netýká se.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě nepřevyšující 25°C.
Nezmrazovat.
Chránit před světlem.
Uchovávat v krabičce.
Uchovávat lékovky ve stojaté poloze.
Odebraný lék je třeba okamžitě použít. Lék neobsahuje antimikrobiální ochranné látky.
Lék, který zůstal v obale po odebrání dávky třeba zlikvidovat.

Další informace

Jen pro zvířata.
Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 1 x 20 ml,1 x 50 ml
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Když potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.