Norotyl LA a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:

Účinná látka:    

Tylosinum 150 mg

Injekční olejová suspenze krémové barvy.

Použití

Léčba infekčních onemocnění respiračního, trávicího a urogenitálního systému, celkových nebo lokálních infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na tylosin (Streptococcus spp., Bacillus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Vibrio spp., Spirochaetes, Leptospira spp., Mycoplasma spp., Fusiformis spp., Pasteurella spp., Chlamydia spp.).

Dávkování a způsob podání léku

Intramuskulárně.

Všeobecná doporučená dávka je 20 mg tylosinu/kg ž.hm. (t.j. 1ml léku/7,5 kg ž.hm.) jednorázově, intramuskulárně.

Ochranné  lhůty

Maso 7 dní.

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25°C.

Další informace

Jen pro zvířata.
Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení:  1 x 100 ml
Ne všechna balení musejí být uvedena na trh.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.