Živá voda a.u.v.

plv 1x83,74g

Charakteristika

83,74 g léku obsahuje:

Účinné látky:

  • Natrii citras anhydricus 3,92 g
  • Natrii acetas anhydricus 3,28 g
  • Natrii propionas 1,92 g
  • Kalii chloridum 4,68 g
  • Kalii dihydrogenophosphas 1,36 g

Použití

Lék způsobuje zpětnou úpravu stavů dehydratace, ztrát elektrolytů a acidózy, spojených s průjmy telat z důvodu nutričních nedostatků, bakteriálními, virovými nebo kryptosporidiovými vlivy.

Dávkování a způsob podávání léku

Perorálně.

Před aplikací každé dávky připravit čerstvý roztok smícháním obsahu jednoho sáčku s 2 litry teplé vody.

Při prvních příznacích průjmu vysadit mléko nebo mléčnou náhradu a podávat 2 litry rozpuštěného přípravku 2x denně po dobu dvou dnů (4 krmení). Roztok poskytuje dostatečný zdroj živin a elektrolytů, které jsou snadno absorbovány. Následující dva dny (4 krmení) podávat 1 litr roztoku Živé vody smíchaný s 1 litrem mléčné náhrady. Pak se vrátit k normálnímu krmení. Pokud je průjem trvalejší nebo úpornější a způsobuje vážnější dehydrataci, podávat 2 litry roztoku 3-4x denně. Přípravek může být podáván samostatně nejdéle po dobu 4 dnů.

Po rozpuštění se mohou objevit jemné usazeniny nerozpustných nosných součástí, toto však neovlivňuje účinnost přípravku.

Ochranné  lhůty

Maso a orgány: 0 dnů.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25°C, v suchu.

Další informace

Pouze pro zvířata.
Vydáván pouze na veterinární předpis.
Velikost balení: 1 x 83,74 g, 12 x 83,74 g, 48 x 83,74 g.
Sáčky z hliníkové fólie. Vnější obal: papírová krabice. Přiložen příbalový leták s informacemi.
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Pokud potřebuje informace o tomto přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.