PESTIGON Cat 50mg spot-on a.u.v.

sol 8x0,5ml (pipety)

Charakteristika

Jedna 0,5 ml ml pipeta obsahuje:

Účinná látka:

Fipronilum  50 mg

Roztok na nakvapkanie na kožu.
Číry, bezfarebný až žltkastý roztok.

Použitie 

Liečba napadnutia blchami (Ctenocephalides felis). Liek preukazuje okamžitý a pretrvávajúci insekticídny účinok proti novým napadnutiam dospelými blchami až do 5 týždňov.

Liek môže byt použitý ako súčasť liečebného programu na tlmenie alergie na blšie uhryznutie v nadväznosti na stanovenie tejto diagnózy veterinárnym lekárom.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Len na vonkajšie použitie.

Cesta podania: nakvapkaním na kožu.

Dávkovanie: 1 pipeta s obsahom 0,5 ml na mačku (približne 7,5 – 15 mg/kg).

Spôsob podania: Držte pipetu v zvislej polohe. Poklepte po úzkej časti pipety, aby sa obsah dostal do hlavnej časti pipety. Odlomte vrchnú časť pipety pozdĺž ryhy.

V oblasti medzi lopatkami rozhrňte srsť zvieraťa tak, aby bola viditeľná koža. Priložte hrot pipety nakožu a jemne stlačte tak, aby sa obsah vyprázdnil, najlepšie na dvoch miestach – jedno na spodine lebky a druhé 2 – 3 cm ďalej dozadu.

 

Vyberte z vrecúška použitím nožníc alebo:

 

1. Prehnite pozdĺž priečnej čiary. Ukáže sa zárez.

2. Roztrhnite v mieste zárezu.

3. Otvorte pootočením uzáveru.

4. Rozhrňte srsť/aplikujte na kožu.

Je dôležité zabezpečiť, aby bol liek aplikovaný na miesto, kde si ho zviera nemôže olízaťa tiež, aby si ho zvieratá po ošetrení neolízali navzájom.

Zabráňte nadmernému navlhčeniu srsti pri aplikácii lieku, pretože to môže spôsobiť lepkavý vzhľad srsti v mieste aplikácie. Ak sa tak stane, toto vymizne do 24 hodín po aplikácii.

Pre optimálne tlmenie napadnutia blchami možno plán ošetrenia založiť na miestnej epidemiologickej situácii. Vzhľadom na absenciu štúdií bezpečnosti lieku je minimálny interval medzi aplikáciami 4 týždne.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.
Uchovávať v pôvodnom obale, aby bol chránený pred svetlom a vlhkosťou.
Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na štítku.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: Škatuľa s 8 pipetami
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii