PESTIGON Dog L 268mg spot-on a.u.v.

sol 8x 2,68ml (pipety)

Charakteristika

Jedna 2,68 ml pipeta obsahuje:

Účinná látka

Fipronilum 268 mg

Roztok na nakvapkanie na kožu.

Číry, bezfarebný až žltkastý roztok.

Použitie

Liečba napadnutia blchami (Ctenocephalides felis). Liek preukazuje okamžitý a pretrvávajúci insekticídny účinok proti novým napadnutiam dospelými blchami až do 8 týždňov.

Liek má pretrvávajúci akaricídny účinok proti kliešťom Ixodes ricinus až do 2 týždňov, proti kliešťom Rhipicephalus sanguineus až do 3 týždňov a proti kliešťom Dermacentor reticulatus až do 4 týždňov. Ak sú v čase aplikácie prítomné kliešte tohto druhu, všetky kliešte nebudú usmrtené v priebehu 48 hodín, ale môžu byť usmrtené do týždňa.

Liek môže byt použitý ako súčasť liečebného programu na tlmenie alergie na blšie uhryznutie v nadväznosti na stanovenie tejto diagnózy veterinárnym lekárom.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Cesta podania: lokálna aplikácia na kožu.

Len na vonkajšie použitie. Aplikujte liek priamo na kožu vychádzajúc z hmotnosti zvieraťa.

Dávkovanie:

1 pipeta s obsahom 2,67 ml pre psa s hmotnosťou 20 až 40 kg;

Pre psy s hmotnosťou viac ako 60 kg použite dve pipety s obsahom 2,68 ml.

Spôsob podania: Držte pipetu v zvislej polohe. Poklepte po úzkej časti pipety, aby sa obsah dostal do hlavnej časti pipety. Odlomte vrchnú časť pipety pozdĺž ryhy.

V oblasti medzi lopatkami rozhrňte srsť zvieraťa tak, aby bola viditeľná koža. Priložte hrot pipety na kožu na jednom alebo dvoch miestach a jemne stlačte tak, aby sa obsah vyprázdnil.

Vyberte z vrecúška použitím nožníc alebo:

1. Prehnite pozdĺž priečnej čiary. Ukáže sa zárez.

2. Roztrhnite v mieste zárezu.

3. Otvorte pootočením uzáveru.

4. Rozhrňte srsť/aplikujte na kožu.

Je dôležité zabezpečiť, aby bol liek aplikovaný na miesto, kde si ho zviera nemôže olízať a tiež, aby si ho zvieratá po ošetrení neolízali navzájom.

Zabráňte nadmernému navlhčeniu srsti pri aplikácii lieku, pretože to môže spôsobiť lepkavý vzhľad srsti v mieste aplikácie. Ak sa tak stane, toto vymizne do 24 hodín po aplikácii.

Pre optimálne tlmenie napadnutia blchami alebo kliešťami, možno plán ošetrenia založiť na miestnej epidemiologickej situácii. Vzhľadom k absencii štúdií bezpečnosti lieku je minimálny interval medzi aplikáciami 4 týždne

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.
Uchovávať v pôvodnom obale, aby bol chránený pred svetlom a vlhkosťou.
Nepoužívať po dátume exspirácie uvedenom na štítku.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: Škatuľa s 8 pipetami
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.