Noroclav 250 mg žuvacie ochutené tablety pre mačky a psy a.u.v.

tbl 20x200mg/50mg

Charakteistika

Jedna tableta obsahuje

Účinné látky:              

Amoxicillinum(ut Amoxicillinum trihydricum)        200,00 mg                                                              
Acidum clavulanicum (ut Kalium clavulanas)             50,00 mg                                                       

Žuvacie tablety
Svetlo hnedé okrúhle tablety s deliacou ryhou a vytlačeným číslom ‘250’ na opačnej strane.
Tablety sa môžu deliť na rovnaké polovice.

Použitie

Liečba nasledujúcich infekcií spôsobených beta-laktamázu produkujúcimi kmeňmi baktérií citlivými na amoxicilín v kombinácii s kyselinou klavulánovou:

Kožné infekcie (vrátane povrchovej a hlbokej pyodermy) spôsobené vnímavými Staphylococcus spp.
Infekcie močového aparátu spôsobené vnímavými Staphylococcus spp alebo Escherichia coli.
Infekcie respiratórneho traktu spôsobené vnímavými Staphylococcus spp.
Enteritídy spôsobené vnímavými Escherichia coli.
Dentálne infekcie (napr. gingivitis).

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Spôsob podania: perorálnou cestou.
Dávkovanie: celkovo 12,5 mg kombinácie účinných látok/kg ž.hm. (t.j.10 mg amoxicilínu + 2,5 mg klavulanátu/kg ž.hm.).   

Živá hmotnosť (kg) Počet tabliet podaných dvakrát denne
< 8
Použiť 50 mg tablety
 [8,1 – 10,0]
 ½
 [10,1 – 20,0]
 1
[20,1 – 30,0]
1 ½
[30,1 – 40,0]
 2
>40   Použiť 500 mg tablety 

Ak pes alebo mačka neprijíma tablety z ruky alebo z misky, potom sa môžu tablety rozdrviť a pridať do malého množstva krmiva.
Väčšina rutinných prípadov reaguje medzi 5 až 7 dňom liečby. Pokiaľ sa nespozoruje zlepšenie po 5-7 dňoch, treba prehodnotiť diagnózu.

V chronických alebo ťažko liečiteľných prípadoch sa môže požadovať dlhšia doba liečby, napr. pri chronických kožných chorobách 10 – 20 dní, pri chronickej cystitíde 10 – 28 dní, pri respiračných ochoreniach 8 – 10 dní.

Ochranná lehota

Netýka sa.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.
Uchovávať na suchom mieste.

Ďalšie informácie

Vydáva sa len na veterinárny predpis.

Veľkosť balenia: 20, 100, 200, 250 a 500 mg tabliet vo vonkajšom obale,  každý blister obsahuje 10 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.