Carprieve 100mg ochutené tablety pre psy a.u.v.

tbl 4x5

Charakteristika

Každá tableta obsahuje:

Účinné látky:

Carprofenum 100 mg             

Použitie                

Na analgéziu a zmiernenie chronického zápalu, napríklad pri degeneratívnom ochorení kĺbov u psov.
Liek sa tiež používa na zmiernenie pooperačných bolestí.

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Na perorálne podanie. Tablety sú ochutené a vo väčšine prípadov ich zvieratá ochotne prijímajú.

2-4 mg karprofénu na 1 kg ž.hm.na deň.

Počiatočná dávka 4 mg karprofénu na kg ž.hm. a deň sa má podať naraz alebo sa môže rozdeliť na dve rovnaké dávky. Podľa klinickej odpovede sa môže zredukovať po 7 dňoch na dávku 2 mg karprofénu na kg ž.hm. na deň podávanú naraz.

Dĺžka liečby závisí od zreteľnej klinickej odpovede. Dlhodobá liečba musí byť vedená pod dohľadom veterinárneho lekára

Na predĺženie analgetického a protizápalového účinku pri pooperačnom parenterálnom podaní je možné pokračovať podávaním tabliet v dennej dávke 4 mg karprofénu/ 1 kg ž.hm. počas 5 dní.

Neprekračovať stanovené dávkovanie.

Ochranná lehota

Netýka sa.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať na suchom mieste.
Chrániť pred svetlom.
Uchovávať pri teplote do 25°C.
Rozdelené tablety uchovávať v blistri.
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale: 18 mesiacov.
Čas použiteľnosti lieku po prvom otvorení vnútorného balenia: 24 hodín.
Časti rozdelených tabliet  zlikvidovať po 24 hodinách

Ďalšie informácie

Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Velkosť balenia: 20, 100, 200 alebo 500 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.