Duofast a.u.v.

sus intram. 24x8gm

Charakteristika

Jedna striekačka (8 g) obsahuje:

Trimethoprimum 40 mg
Sulfadiazinum 200 mg

Použitie

Liek je účinný proti gram-pozitívnym a gram-negatívnym baktériám, napr.: Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis a  ďalším streptokokom, Staphylococcus spp., Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli a ďalším gramnegatívnym baktériám.

Dávkovanie a spôsob podania

Pred každým ošetrením cecok očistiť a dezinfikovať. Obsah striekačky vytlačiť do ceckového kanálika každej postihnutej štvrtky (ihneď po dôkladnom vydojení) v 12 – hodinových intervaloch v troch za sebou idúcich pôdojoch. Striekačka sa môže použiť len jednorazovo.

Ochranná lehota

Mäso: 7 dní.
Mlieko: 48 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C.

Ďalšie informácie

Vydáva sa len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia: 24 x 8 g

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.