Flunixin 250mg granule pre kone a.u.v.

gran 10x 10g

Charakteristika

Každé vrecko s 10 g lieku obsahuje:

Účinná látka:

Flunixin 250 mg
(ako flunixin meglumin) 
Biele až krémovobiele granule.

Flunixín je relatívne silné nenarkotické nesteroidné analgetikum s protizápalovým, antiendotoxickým a antipyretickým účinkom.

Použitie

Na úľavu od zápalu a bolesti spojených s muskulo-skeletálnymi poruchami.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Len na orálne podanie.

Doporučená dávka je 1.1 mg flunixinu na 1 kg ž.hm., t.j. obsah jedného vrecka (10 g) na 227 kg živej hmotnosti, jedenkrát denne až do 5 po sebe nasledujúcich dní, podľa klinickej odozvy.

Neprekračujte doporučené dávky lieku ani trvanie liečby.

Použitie u zvierat mladších ako 6 týždňov môže byť riskantné. Ak je takéto ošetrenie nevyhnutné, vyžaduje sa znížené dávkovanie a starostlivý klinický dohľad.

Nepodávajte dehydratovaným, hypovolemickým alebo hypotenzívnym zvieratám, nakoľko je u takýchto zvierat potenciálne riziko zvýšenej renálnej toxicity.

Ochranné  lehoty

Mäso a vnútornosti 15 dní.
Mlieko: Nepoužívať u laktujúcich kobýl, ktoré produkujú mlieko na ľudský konzum.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C.
Nepoužívať po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.
Uchovávať mimo dosahu detí.
Uchovávať vrecko v papierovej škatuli
Po pridaní do krmiva liek okamžite spotrebovať

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia: Vrecko obsahujúce 10 g granúl. Papierová škatuľa obsahujúca 10 ks vreciek.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.