Multivitamin a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika

v  100 ml :                                                          

Účinné látky:

Retinoli palmitas 924,0 mg
Cholecalciferolum 3,0 mg
Tocoferoli acetas 2.000,0 mg
Thiamini hydrochloridum 1.000,0 mg
Pyridoxini hydrochloridum 300,0 mg
Nicotinamidum 3.500,0 mg
Panthenolum 5,0 mg
Cyanocobalaminum 5,0 mg 

Pomocné látky: Chlorocresolum, Polysorbatum 80, Propylenglycolum, Dinatrii edetas dihydricus, Butylhydroxyanisolum, Butylhydroxytoluenum, Natrii hydroxidum (20% solutio), Acidum citricum monohydricum (20% solutio), Aqua pro inj.

Použitie

Liečebno-ochranne a liečebne pri vitamínovom deficite zvierat a v rekonvalescencii.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Odporúčaná dávka pri intramuskulárnom alebo subkutánnom podaní – hovädzí dobytok a kone: 20-30 ml, teľatá, žriebätá, ovce, ošípané: 5-10 ml, odstavčatá a jahňatá: 2-5 ml, ciciaky: 0,5-2 ml.

Dávka môže byť opakovaná po 10-14 dňoch.

Ochranná lehota

Bez ochrannej lehoty.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

16 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote do 25°C. Po 1. otvorení 14 dní.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 50 ml, 100 ml, 250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.