Multivitamin a.u.v.

inj 250ml

Charakteristika

v 100 ml :                                                          

Účinné látky:

Retinoli palmitas 924,0 mg
Cholecalciferolum 3,0 mg
Tocoferoli acetas 2.000,0 mg
Thiamini hydrochloridum 1.000,0 mg
Pyridoxini hydrochloridum 300,0 mg 
Nicotinamidum 3.500,0 mg
Riboflavini natrii phosphas 500,0 mg
Panthenolum 5,0 mg
Cyanocobalaminum 5,0 mg

Pomocné látky: Chlorocresolum, Polysorbatum 80, Propylenglycolum, Dinatrii edetas dihydricus, Butylhydroxyanisolum, Butylhydroxytoluenum, Natrii hydroxidum (20% solutio), Acidum citricum monohydricum (20% solutio), Aqua pro inj.

Použitie

Liečebno-ochranne a liečebne pri vitamínovom deficite zvierat a v rekonvalescencii.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Odporúčaná dávka pri intramuskulárnom alebo subkutánnom podaní – hovädzí dobytok a kone: 20-30 ml, teľatá, žriebätá, ovce, ošípané: 5-10 ml, odstavčatá a jahňatá: 2-5 ml, ciciaky: 0,5-2 ml.

Dávka môže byť opakovaná po 10-14 dňoch.

Ochranná lehota

Bez ochrannej lehoty.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

16 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote do 25°C. Po 1. otvorení 14 dní.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Len na veterinárny predpis. 
Veľkosť balenia: 50 ml, 100 ml, 250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.