Norocillin LA a.u.v.

inj 1x100ml

Charakteristika

v 100 ml:

Účinná látka:

Procaini benzylpenicillinum monohydricum 15,00 g
Benzathini benzylpenicillinum                    11,25 g

Procain benzylpenicillin navodí účinnú terapeutickú hladinu v krvi na 24 hodín ,zatiaľ čo benzathin benzylpenicillin sa z tkaniva absorbuje pomaly a udržuje hladinu v krvi až na dobu 3-4 dní.

Použitie

Liečba infekčných ochorení spôsobených mikroorganizmami citlivými na penicilín u koní, HD, oviec, ošípaných, psov a mačiek.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Všeobecná dávka je 6 mg procaín penicilínu a 4,5 mg benzathin penicilínu na 1 kg ž.hm. (t.j. 1 ml na 25 kg ž.hm.) jednorazovo hlboko intramuskulárne u veľkých zvierat, a 15 mg procaín penicilínu a 11,25 mg benzathin penicilínu na 1 kg ž.hm. (t.j. 1 ml na 10 kg ž.hm.) jednorazovo hlboko intramuskulárne u malých zvierat.

Ochranné  lehoty

Kravské mlieko 120 hodín. Nepodávať ovciam, ktorých mlieko je určené na ľudský konzum.

Mäso HD, oviec, ošípaných 60 dní. Nepodávať koňom, ktorých mäso je určené na ľudský konzum. 

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote do  25°C, po 1. otvorení 28 dní.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 50 ml, 100 ml a 250 ml - číre sklenené liekovky.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh. 

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.