Norodine a.u.v.

gra 10x37,5gm

Charakteristika

Jedno vrecko 37,5 g obsahuje:

Účinné látky:

Sulfadiazinum 12,50 g
Trimethoprimum 2,50 g

Použitie

Liečba bakteriálnych ochorení u koní spôsobených mikroorganizmami citlivými na kombináciu trimetoprim/sulfadiazin: infekcie tráviaceho traktu (vrátane hnačiek), respiračného systému (vrátane pneumónie, pleuritídy a dusenia).

Liečba rán, septikémie a bežných infekcií. 

Dávkovanie a spôsob podania lieku

30 mg účinnej kombinácie (5 mg trimetoprimu a 25 mg sulfadiazinu)/kg ž.hm./deň (t.j.7,5 g lieku/100 kg ž.hm.), perorálne v krmive, 5 dní.

V liečbe sa odporúča pokračovať ešte dva dni po odznení klinických príznakov.

Ochranná lehota

Nepodávať koňom, ktorých mäso je určené na ľudský konzum.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať pri teplote do 25°C. Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 7 dní. Nepoužívať liek po uplynutí dátumu expirácie uvedeného na obale.

Ďalšie informácie

Pri použití lieku v období gravidity a laktácie neboli preukázané nežiadúce účinky alebo výskyt abnormalít plodov.
Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 10 x 37,5 g. 

Ak potrebujete informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.