Živá voda a.u.v.

plv 12x83,74g

Charakteristika

83,74 g lieku obsahuje:

Účinné látky:

Natrii citras anhydricus 3,92 g
Natrii acetas anhydricus 3,28 g
Natrii propionas 1,92 g
Kalii chloridum 4,68 g
Kalii dihydrogenophosphas 1,36 g

Použitie

Liek spôsobuje spätnú úpravu stavov dehydratácie, strát elektrolytov a acidózy, spojených s hnačkami teliat z dôvodu nutričných nedostatkov, bakteriálnymi, vírusovými alebo kryptosporídiovými vplyvmi.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Perorálne.

Pred aplikáciou každej dávky pripraviť čerstvý roztok zmiešaním obsahu jedného vrecúška s 2 litrami teplej vody.

Pri prvých príznakoch hnačky vysadiť mlieko alebo mliečnu náhradu a podávať 2 litre rozpusteného lieku 2x denne počas dvoch dní (4 kŕmenia). Roztok poskytuje dostatočný zdroj živín a elektrolytov, ktoré sú ľahko absorbované. Nasledujúce dva dni (4 kŕmenia) podávať 1 liter roztoku Živej vody zmiešaný s 1 litrom mliečnej náhrady. Potom sa vrátiť k normálnemu kŕmeniu. Ak je hnačka trvalejšia alebo úpornejšia a spôsobuje vážnejšiu dehydratáciu, podávať 2 litre roztoku 3-4x denne. Liek môže byť podávaný samostatne najviac počas 4 dní.

Po rozpustení sa môžu objaviť jemné usadeniny nerozpustných nosných súčastí, toto však neovplyvňuje účinnosť lieku.

Ochranné lehoty

Mäso a orgány: 0 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C, v suchu.

Ďalšie informácie

Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia: 1 x 83,74 g, 12 x 83,74 g, 48 x 83,74 g.
Vrecúška z hliníkovej fólie. Vonkajší obal: papierová škatuľa. Priložená písomná informácia pre používateľov.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.