Novinka v sortimentu: Cepritect 250 mg intramamární suspenze pro dojnice v období zaprahnutí (Cefalonium (jako cefalonium dihydricum))

Každý 3g aplikátor obsahuje:Cefalonium (jako cefalonium dihydricum) 250 mg. Cílový druh zvířat: Skot (dojnice v období zaprahnutí). Balení: 24 x 3g aplikátory.

Skot (dojnice v období zaprahnutí). 24 x 3g.

Skot: Léčba subklinických mastitid u dojných krav při zaprahnutí a prevence nových bakteriálních infekcí mléčné žlázy v období stání na sucho způsobených mikroorganismy Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Trueperella pyogenes, Escherichia coli a Klebsiella spp. citlivými k cefaloniu.

OL: Skot: Maso: 21 dní. Mléko: 96 hodin po porodu, v případě délky zaprahlosti delší než 54 dní. 58 dní po ošetření, v případě délky zaprahlosti 54 dní nebo kratší.

Aktuality