Novinka v sortimentu: Loxicom 20 mg/ml injekční roztok pro skot, prasata a koně (Meloxicam)

1 ml obsahuje: Meloxicamum 20 mg. Cílový druh zvířat: Skot, prasata a koně. Balení: 50 ml.

Skot, prasata a koně. 50 ml.

Skot: K léčbě akutních respiratorních infekcí u skotu v kombinaci s příslušnou terapií antibiotiky ke snížení klinických příznaků. K léčbě diarei u telat starších jednoho týdne a u mladého, nelaktujícího skotu, v kombinaci s perorální rehydratační terapií ke snížení klinických příznaků. K podpůrné léčbě akutní mastitidy v kombinaci s terapií antibiotiky.

Prasata: K léčbě neinfekčních poruch pohybového aparátu ke snížení příznaků kulhání a zánětu. K podpůrné léčbě puerperální septikémie a toxémie (syndrom mastitis-metritis-agalakcie), s příslušnou terapií antibiotiky.

Koně: Použití k tlumení zánětu a zmírnění bolesti při akutních a chronických onemocněních muskuloskeletálního aparátu. K zmírnění bolesti způsobené kolikou u koní.

Skot: Jednorázová podkožní nebo intravenózní injekce v dávce 0,5 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,5 ml na 100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s léčbou antibiotiky nebo s odpovídající perorální rehydratační terapií. Na jedno injekční místo je doporučeno podávat maximálně 10 ml.

Prasata: Jednorázová intramuskulární injekce v dávce 0,4 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 2,0 ml na 100 kg živé hmotnosti) v kombinaci s příslušnou léčbou antibiotiky. Je-li to zapotřebí, lze za 24 hodin aplikovat druhou dávku meloxikamu. Na jedno injekční místo je doporučeno podávat maximálně 2 ml.

Koně: Jednorázová intravenózní injekce v dávce 0,6 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti (tj. 3 ml na 100 kg živé hmotnosti). K zmírnění zánětu a bolesti při akutním a chronickém onemocnění muskuloskeletálního aparátu, 24 hodin po injekční aplikaci může léčba pokračovat - vhodné perorální terapii s obsahem meloxikam, spravovány v souladu s etiketou doporučení, mohou být použity pro pokračování léčby.

OL: Skot: maso: 15 dní, mléko: 5 dní. Prasata: maso: 5 dní. Koně: maso: 5 dní.

Aktuality