Alamycin aerosol a.u.v.

spr 140gm

Charakteristika léku

Modrý, neprůhledný roztok ve formě aerosolu obsahující Oxytetracyclini hydrochloridum  5g. Oxytetracyklin je účinný vůči širokému spektru grampozitivních a gramnegativních mikroorganizmů, mykoplazmatům, rickettsiím, některým virům a protozoím.

Použití

Léčba pododermatitid a dermatitid, způsobených mikroorganizmy citlivými na oxytetracyklin. 

Dávkováni a způsob podání léku 

Postižené místo očistit a po protřepání léku aplikovat ze vzdálenosti 15-20 cm nejméně 5 sekund nebo dokud se léze dostatečně pokryjí.

Po ošetření paznehtů musí zvířata stát na suchém místě alespoň 1 hodinu před vyhnáním na pastvu. 

Ochranná lhůta

Maso a vnitřnosti: 0 dní.
Mléko: 0 dní.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dosahu a dohledu děti. 
Uchovávat při teplotě do 25°C.
Chránit před přímým slunečním světlem a nevystavovat teplotám nad 50°C.
Uchovávat mimo zápalné zdroje.

Další informace

Může se používat v průběhu gravidity a laktace.
Velkost baleni: 1 x 140 g.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.