Alamycin LA 300 a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika léku

Alamycin LA 300 obsahuje Oxytetracyklin dihydricum 300 mg/ml

Oxytetracyklín je bakteriostatické antibiotikum,které inhibuje syntézu proteinů vnímavých mikroorganizmů. Alamycin LA 300 je širokospektrální antibiotikum určené na léčbu onemocnění způsobených nebo spojených s mikroorganizmy citlivými na oxytetracyklín.

Po intramuskulární aplikaci udržuje účinnou hladinu v krvi až 6 dní.

Použití

Léčba širokého spektra běžných systémových, respiratorních, urinárních a lokálních infekcí, způsobených mikroorganizmy citlivými na oxytetracyklín.

Léčba pasterelozy, pneumonie, atrofické rhinitídy, červenky, infekce kĺoubů , letní mastitidy u krav.

Dávkování a způsob podání léku

Způsob podávání: hluboko intramuskulárně, jednorázově

Po podaní dávky 20 mg účinné látky/1 kg živé hmotnosti zvířete (t.j. 1 ml léku na 15 kg ž. hm.) účinné hladiny v krvi přetrvávají po dobu 3 až 4 dní a po podaní dávky 30 mg účinné látky/1 kg živé hmotnosti (t.j. 1 ml léku na 10 kg ž. hm.) po dobu 5 až 6 dní.

Maximální hladina účinné látky v krvi je dosažena po 4 až 6 hodinách od podání.

Maximální doporučená dávka na jedno místo aplikace:

Hovězí dobytek: 15 ml

Prasata: 10 ml

Selata:

1. den 0,2 ml
7. den 0,3 ml
14. den 0,4 ml
21 dní 0,5 ml
nad 21 dní 1,0 ml/10 kg ž. hm.

Ochranná (-é) lhůta (-y)

Maso:

  • při dávce 20 mg/kg ž. hm.: hovězí dobytek 28 dní, prasata 14 dní
  • při dávce 30 mg/kg ž. hm.: hovězí dobytek 35 dní, prasata 28 dní

Kravské mléko: 7 dní.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25°C. Chránit před světlem.
Doba použitelnosti veterinárního léku v neporušeném obale: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Další informace

Lék je bezpečný při používaní během laktace.
Podávání tetracyklinů v období vývoje zubů a kostí, stejně jako v časných stádiích gravidity může vést k jejich zabarvení.
Jen pro zvířata.
Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení:1 x 100 ml, 1 x 250 ml.
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.