Alamycin LA a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika léku

Alamycin LA obsahuje účinnou látku Oxytetracyclinum dihydricum 200 mg/ml.

Oxytetracyklin je bakteriostatické antibiotikum, které inhibuje syntézu proteinů vnímavých mikroorganismů. Alamycin LA je hnědo-žlutý injekční roztok s obsahem Oxytetracyklinu 200 mg/ml zabezpečující účinnou hladinu v krvi během 4 dnů. Maximální koncentrace v krvi je dosaženo za 4-8 hodin po intramuskulární aplikaci.

Použití

Léčba systémových a lokálních infekcí skotu, ovcí a prasat.
Skot: actinobacilóza, neštovice skotu, pododermatitidy, mastitidy, metritidy, pasteurelóza a pneumonie.
Ovce: pododermatitidy, omfaloflebitidy, metritidy, mastitidy, pneumonie a chlamydióza
Prasata: MMA syndrom, červenka, atrofická rhinitis a omfaloflebitidy

Dávkování a způsob podávání léku 

20 mg účinné látky na 1 kg živé hmotnosti zvířete (tj. 1 ml přípravku na 10 kg ž.hm.) hluboko intramuskulárně, jednorázově.

Maximální doporučená dávka na jedno místo aplikace:

Skot: 20 ml

Prasata: 10 ml

Ovce: 5 ml

Selata:

  • 1 den 0,2 ml
  • 7 dní 0,3 ml
  • 14 dní 0,4 ​​ml
  • 21 dní 0,5 ml
  • nad 21 dnů 1,0 ml/10 kg ž.hm.   

Ochranná (-é)  lhůta (-y)

Skot:

  • maso : 28 dnů
  • mléko: 7 dnů

Ovce:

  • maso : 21 dnů
  • mléko: nepodávat ovcím produkující mléko pro lidskou spotřebu

Prasata:

  • - maso: 14 dnů

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25°C. Chránit před světlem.
Pokud je lahvička otevřená a  její obsah je vystaven účinku vzduchu, roztok může ztmavnout. Účinnost léku zůstává zachována.
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Další informace

Přípravek je bezpečný při používání během laktace.
Podávání tetracyklinů během vývoje zubů a kostí, stejně jako v pozdních stadiích gravidity může vést k jejich zabarvení.
Pouze pro zvířata.
Vydáván pouze na veterinární předpis.
Velikost balení: 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Pokud potřebuje informace o tomto přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.