Betamox LA a.u.v.

inj 250ml

Charakteristika léku

Betamox LA obsahuje amoxicilin trihydricim 150 mg / ml.

Amoxicilin je širokospektrální semisyntetické antibiotikum s baktericidní aktivitou určené k použití u skotu, prasat, ovcí, psů a koček. In vitro je účinný vůči širokému spektru grampozitivních a gramnegativních bakterií včetně E.coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp., Salmonela spp., stafylokokům a streptokokům.

Použití

Léčba zahrnuje infekce alimentárních, respiratorního a urogenitálního traktu, infekce kůže a měkkých tkání, prevence postoperační infekce.

Dávkování

Obecná dávka je 15 mg amoxicilinu na kg živé hmotnosti zvířete (tj. 1 ml přípravku na 10 kg ž.hm.), intramuskulárně u skotu, ovcí a prasat, subkutánně nebo intramuskulárně u psů a koček.
V případě potřeby lze dávku po 48 hodinách zopakovat.
Na jedno místo aplikovat maximálně 20 ml.

Ochranné lhůty

Maso :

  • skot 23 dnů
  • ovce, prasata 16 dnů

Kravské mléko: 84 hodin (7 dojení)

Nepodávat ovcím, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávat při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.
Nepoužívat po uplynutí data exspirace uvedeného na obalu.

Další informace

Přípravek je bezpečný při použití v období gravidity a kojení.
Pouze pro zvířata.
Vydáván pouze na veterinární předpis.
Velikost balení: 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informace o tomto přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.