Calciject 40 CM a.u.v.

inj 400ml

Charakteristika

400 ml obsahuje:

  • Calcii gluconas 133,2 g
  • Acidum boricum 27,36 g
  • Magnesii hypophosphis hexyhydricus 20,00g   

Calcii gluconas a Magnesii hypophosphis hexahydricus jsou rozpustné soli kalcia, magnézia a fosforu často používané na přípravu infuzních roztoků. Po parenterální aplikaci přípravku rychle stoupá koncentrace kalcia, magnézia a fosforu v plazmě, což je žádoucí především při léčbě hypokalcemie komplikované deficitem hořčíku u skotu.

Použití

Léčba hypokalcemie komplikované deficitem hořčíku u skotu.

Dávkování

Doporučená dávka při subkutánním nebo pomalém intravenózním podání je 200-400 ml pro toto. Před použitím roztok zahřát na tělesnou teplotu. Intravenózně přípravek aplikovat pomalu, aby nedošlo k možné neuromuskulární dysfunkci a srdeční insuficienci.

Ochranné lhůty

Bez ochranné lhůty

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání:

Skladovat při 15-25°C, chránit před světlem.
Doba použitelnosti ve skleněných lahvích je 24 měsíců, u PP lahvích 18 měsíců. Po prvním otevření zlikvidovat případný zbytek přípravku.

Další informace

Jen pro zvířata.
Jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 400 ml.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.