Calciject LV a.u.v.

inj 8x100ml

Charakteristika

100 ml obsahuje:

  • Calcii gluconas 38,85 g
  • Acidum boricum 7,34 g
  • Magnesii chloridum  hexyhydricus 6,5g
  • Calcii hydroxidum 1,32 g

Calcii gluconas, magnesii chloridum hexahydricum a calcii hydroxidum jsou rozpustné soli vápníku a hořčíku často používané na přípravu infuzních roztoků. Po parenterální aplikaci léku rychle  stoupá koncentrace kalcia, magnézia a fosforu v plazmě, což je žádoucí především při léčbě  hypokalcémie komplikované deficitem hořčíku u skotu.

Použití

Léčba hypokalcémie komplikované deficitem hořčíku u skotu.

Dávkování

Doporučená dávka při subkutánním a nebo pomalém intravenózním podání 100-200 ml pro toto. Před použitím roztok zahřát na tělesnou teplotu. Intravenózně  lék aplikovat pomalu. Rychlá  intravenózní aplikace může mít za následek kardiální arytmii, toxémii, kolaps a úhyn. Při prvních příznacích nežádoucího účinku aplikaci přerušit.

Ochranné lhůty

Bez ochranné  lhůty

Zvláštní  bezpečnostní opatření  pro uchovávaní

Sladovat  při 15-25°C,chránit před světlem.
Doba použitelnosti : 24 měsíců. Po prvním otevření zlikvidovat případné zbývající  množství léku.

Další informace

Jen pro zvířata.
Jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 1x 100 ml, 8x 100ml.
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Pokud  potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.