Closamectin a.u.v. (skot) inj 500ml

inj 500ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:

  • Ivermectinum 5 mg
  • Closantelum 125 mg

Jedna dávka Closamectinu účinně kontroluje vnitřní a vnější parazity, kteří narušují zdraví a produktivitu skotu.

Použití

Gastrointestinální oblí červi
Ostertagia ostertagi (včetně inhibovaných larválních stádií), Ostertagia lyrata (dospělé), Haemonchus placei (dospělé i nezralé), Trichostrongylus axei (dospělé i nezralé), Trichostrongylus colubriformis (dospělé i nezralé), Cooperia oncophora (dospělé i nezralé), Cooperia punctata (dospělé i nezralé), Cooperia pectinata (dospělé i nezralé), Oesophagostomum radiatum (dospělé i nezralé), Nematodirus helvetianus (dospělé), Nematodirus spathiger (dospělé), Strongyloides papillosus (dospělé), Bunostomum phlebotomum (dospělé i nezralé), Toxocara vitulorum (dospělé), Trichuris spp.

Plicní červi
Dictyocaulus viviparus (dospělé a 4. larvální stádium).

Žaludeční  motolice
Fasciola gigantica, Fasciola hepatica.
Léčba motoličnatosti v 12. týdnu (dospělé) >99% účinností.
Léčba motoličnatosti v 9. týdnu (nezralé) >90% účinnost.

Oční červy (dospělé)
Thelazia spp.

Střečci skotu (parazitující stádia)
Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum.

Vši
Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus.

Zákožky
Psoroptes ovis (syn P. communis var. bovis), Sarcoptes scabiei var. Bovis.

Closamectin inj. může být taky použitý na pomocnou léčbu proti vším Damalinia bovis a zákožce Chorioptes bovis, ale nemusí být dosáhnuta úplná eliminace parazitů.

Dávkování a způsob podání léku

Tělesná hmotnost a dávkování by měli být přesně stanoveny před začátkem léčby, aby se předešlo poddávkování.
Closamectin inj. se má podávat v dávce 200 mikrogramů ivermectinu a 5 mg closantelu na 1 kg živé hmotnosti (1 ml na 25  kg). Podává se výhradně subkutánně do krku. Maximální dávka na jedno místo  je 10 ml, ostatní množství aplikujte do jiných míst na krku zvířete. Doporučuje se jehla velkosti 16/1.

Ochranné lhůty

Maso a vnitřnosti : 35 dní

Není určený na použití u dojnic produkujících mléko pro lidský konzum.

Nepoužívat u zasušených krav včetně březích jalovic určených na produkci mléka pro lidský konzum méně jak 60 dní před očekávaným porodem.

Zvláštní bezpečnostní opatření

Uchovávat při teplotě do 25 C. Chránit před světlem.

Další informace

Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml.
Všechny velikosti balení nemusí být uvedené na trh. 

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.