Colvasone a.u.v.

inj 50ml

Charakteristika

Účinná látka: Dexamethasoni natrii phophas   2 mg/ml

Použití

Zánětlivé stavy: artritidy, laminitidy (kromě koní), dermatitidy, acetonemie, šok, oběhový kolaps, akutní mastitidy, popáleniny.

Dávkovaní

Intramuskulárně.

Koně, skot: 1 ml/25 kg ž.hm.
Psi, kočky:  1 ml/10 kg ž.hm.
Koně (500 kg ž.hm.) 20 ml, skot (400 kg ž.hm.) 16 ml, psi (10 kg ž.hm.) 1 ml, kočky(5 kg ž.hm.) 0,5 ml. Je-li potřebné, aplikace se může opakovat po 48hodinách.

Při středně dlouhém a dlouhém používání by měla být dávka nižší, dostačující jen na zvládnutí příznaků a na omezení případných nežádoucích účinků.

Ochranné lhůty

Skot: 

  • maso  21 dní
  • mléko 48 hodin

Nepoužívat u koní, jejich maso je určen pro lidskou konzumaci.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dosah dětí.
Nepoužívat po uplynutí data exspirace uvedeného na obalu.

Další informace

Pouze pro zvířata.
Pouze na veterinární předpis.
Velikost balení: 1x50 ml

Pokud potřebuje informace o tomto přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.