Flunixin a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:

Flunixinum (ut Flunixinum megluminicum) 50,0 mg

Nesteroidní analgetikum s protizánětlivým, antiendotoxickým a antipyretickým účinkem. Po aplikaci je relativně rychle absorbovaný.V cílových tkáních postižených zánětlivým procesem dochází v průběhu 6-8 hodin k výraznému snížení pocitu bolestivosti a ke snížení celkové tělesné teploty.

Použití

Koně – zmírnění zánětů a bolestivosti při onemocněních pohybového aparátu. Zmírnění bolestivosti při kolikách.

Skot -  zmírnění projevů zánětů spojených s respiratorními onemocněními a na léčbu akutních mastitid.

Prasata – zmírnění projevů zánětu MMA syndromu prasnic.

Dávkování a způsob podávání léku 

Flunixin inj. je určený na intravenózní aplikaci u koní, intravenózní a hlubokou intramuskulární aplikaci u skotu a hlubokou intramuskulární aplikaci u prasat.

Koně:
Kolika - všeobecná doporučená dávka je 1,1 mg flunixinu/kg ž.hm. (t.j. 1 ml/45 kg ž.hm.) intravenózně. Aplikace se může opakovat jednou až dvakrát v případě opakujících se příznaků koliky.

Muskuloskeletární poruchy - všeobecná doporučená dávka je 1,1 mg flunixinu/kg ž.hm. (t.j. 1 ml/45 kg ž.hm.) jedenkrát denně intravenózně, po dobu pěti dní podle přetrvávání klinických příznaků.

Léčba endotoxémie nebo septického šoku (spojených s torzí žaludku nebo s poruchami cirkulace krve v gastrointestinálním traktu) - všeobecná doporučená dávka je 0,25 mg flunixinu/kg ž.hm. (t.j. 1 m/200 kg ž.hm.) každých 6-8 hodin.

Skot:
Všeobecná doporučená dávka je 2,2 mg flunixinu/kg ž.hm. (t.j. 2 ml/45 kg ž.hm.), jednou denně i.v. nebo hluboko i.m. (v intervalu 24 hodin) po dobu 5 dní podle klinických příznaků.

Prasata: 2,2 mg flunixinu/kg ž. hm. (= 2 ml/45 kg ž.hm.) hluboko i.m. Opakovat 1-2 krát v 12 hod. intervalech podle klinických příznaků.

Flunixin inj. je bezpečný při používáni v období gravidity a laktace u skotu. Přípravek nepoužívat u březích kobyl.

Ochranné  lhůty:

Maso skotu 7 dní.
Maso prasat 16 dní.
Kravské mléko 36 hodin.
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určené pro lidský konzum. 

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25°C.
Doba použitelnosti 3 roky
Doba použitelnosti po prvním otevření obalu do 28 dní.

Další informace

Jen pro zvířata.
Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 1x50 ml, 1x100 ml a 1x250 ml.
Ne všechna balení se musí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.