Hexasol LA a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:

Účinné látky:

Oxytetracyclinum dihydricum   30% w/v (300 mg)
Flunixinum (ut megluminicum)  2,0% w/v (20 mg)
Oxytetracyklin je antibiotikum patřící do skupiny tetracyklínů, které má široké spektrum účinku.
Flunixin je relativně silné nenarkotické nesteroidní analgetikum s protizánětlivým, antiendotoxickým a antipyretickým účinkem.
Lék má specifický antibakteriální a protizánětlivý účinek po jednorázové aplikaci.

Použití

Je indikovaný na léčbu systémových (hlavně respiračních) a lokálních infekcí, způsobených mikroorganismy citlivými na oxytetracyklin, kdy se vyžaduje také zmírnění projevů zánětu a bolesti u telat a skotu.

In vitro je oxytetracyklin účinný na: Bordetella bronchiseptica, Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, E. coli, Haemophilus somnus, Pasteurella multocida, Salmonella dublin, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes a Streptococcus uberis. Předpokládá se též účinek na mykoplazmy, chlamýdie, rickétsie a některé prvoky.

Dávkování a způsob podání léku

30 mg  oxytetracyklinu a 2 mg flunixinu na 1 kg živé hmotnosti zvířete (t.j. 1 ml léku na 10 kg ž.hm.), hluboko intramuskulárně.

Ochranná (-é)  lhůta (-y)

Maso : 21 dní

Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dosahu a dohledu dětí.
Uchovávat při teplotě do 25°C v původním obalu. Chránit před světlem.
Doba použitelnosti po prvním otevření obalu: 28 dní.
Nepoužívat lék po uplynutí data exspirace uvedeného na obalu.

Další informace

Jen pro zvířata.
Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x  250 ml.
Ne všechna balení se musí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.