Loxicom 0,5mg/ml (kočky) a.u.v.

sus 15ml

Charakteristika:

1 ml obsahuje:

Účinná látka:

Meloxikam    0,5 mg

Světle žlutá perorální suspenze.

Použití

Zmírnění zánětu a bolesti při akutních i chronických muskulo-skeletálních poruchách u koček.

Dávkování a způsob použití léku

Perorální podání.

Podávat v krmivu nebo přímo do ústní dutiny.

Před použitím promíchat.

Zahájení léčby představuje jedna dávka 0,1 mg meloxikamu / 1 kg ž.hm. v prvním dni. Léčba pokračuje podáváním udržovací dávky 0,05 mg / 1 kg ž.hm. jednou denně (ve 24 hodinových intervalech).

Zvláštní pozornost by se měla věnovat přesnému dávkování.

Suspenzi Loxicom podávat odměrnou stříkačkou přiloženou v balení.

Dávkování:

Stříkačku nasadit na láhev a nabrat po hodnotu ž.hm. odpovídající udržovací dávce.

V prvním dni léčby se vyžaduje podat dvojnásobek udržovací dávky.

Klinická odpověď je obvykle pozorována v průběhu 7 dnů. Pokud nedojde ke zjevnému klinickému zlepšení, léčba by měla být přerušena maximálně po 14 dnech.

Zabraňte kontaminaci v průběhu použití.

Ochranná lhůta

Netýka se.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.
Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců.

Další informace

Pouze pro zvířata.
Pouze na veterinární předpis.
Velikost balení: 15 ml lahvičky.
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Pro další informace o tomto veterinárním léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.