Loxicom 1,5mg/ml a.u.v.

sus 32ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:

Účinná látka:

Meloxikam    1,5 mg

Světle žlutá perorální suspenze.

Použití:

Perorální suspenze na zmírnění zánětu a bolesti při akutních i chronických muskulo-skeletálních poruchách u psů.

Dávkování a způsob podání léku

Podávat v krmivě nebo přímo do ústní dutiny.

Před použitím dobře promíchat.

Zahájení léčby představuje jedna dávka 0,2 mg meloxicamu/1 kg ž.hm. (t.j. 1,33 ml/10 kg ž.hm.) v prvním dni. Léčba pokračuje podáváním udržovací dávky 0,1 mg/1 kg ž.hm. (t.j. 0,667 ml/10 kg ž.hm.) jedenkrát denně (ve 24 hodinových intervalech).

Při dlouhodobějším použití, kdy byla zpozorovaná klinická odezva (po ≥ 4 dnech), může být dávkování individuálně přizpůsobené na nejnižší účinnou dávku s vědomím, že stupeň bolesti a zánětu spojený s chronickými muskulo-skeletálními poruchami se může v průběhu času měnit.

Zvláštní pozornost by se měla věnovat přesnosti dávkování.

Suspenzi podávat jednou ze dvou odměrných stříkaček nacházejících se v balení (v závislosti od hmotnosti psa).

Stříkačku nasadit na lahvičku a nabrat po hodnotu ž.hm. odpovídající udržovací dávce (t.j. 0,1 mg/1 kg ž.hm.). V prvním dni léčby se vyžaduje podat dvojnásobek udržovací dávky.

Alternativně může být terapie zahájená Loxicom 5 mg/ml injekčním roztokem.

Klinická odpověď je obvykle pozorována v průběhu 3-4 dní. Pokud nedojde ke zjevnému klinickému zlepšení, léčba by se měla přerušit maximálně po 10 dnech.

Ochranná lhůta

Netýká se.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro skladování.

Tento veterinární lék si nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro skladování.
Čas použitelnosti veterinárního léku v obchodním balení: 18 měsíců.
Čas použitelnosti po prvním otevření obalu: 6 měsíců.

Další informace

Jen pro zvířata.
Jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 10 ml, 32 ml a 100 ml injekční lékovky.
Všechny velikosti balení se nemusí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.