Loxicom 5mg/ml a.u.v.

inj 20ml

Charakteristika

1 ml obsahuje

Účinná látka:

Meloxikam    5 mg

Světle žlutý injekční roztok.

Použití

Psi:
Zmírnění zánětu a bolesti při akutních i chronických muskulo-skeletálních poruchách u psů.
Zmírnění pooperační bolesti a zánětu po ortopedických chirurgických zákrocích a po chirurgických zákrocích na měkkých tkáních.

Kočky:
Zmírnění pooperační bolesti po ovariohysterektómii a lehčích chirurgických zákrocích na měkkých tkaních.

Dávkování a způsob podání léku

Psi:
Muskulo-skeletální poruchy: Jedna s.c. injekce v dávce 0,2 mg meloxicamu/1 kg ž.hm. (t.j. 0,4 ml/10 kg ž.hm.). Loxicom 1,5 mg/ml orální suspenze a Loxicom 0,5 mg/ml orální suspenze může být použit na pokračování léčby v dávce 0,1 mg meloxicamu/1 kg ž.hm., 24 hodin po podaní injekce.

Zmírnění pooperační bolesti (v období 24 hodin): Jedna intravenózní nebo subkutánní injekce v dávce 0,2 mg meloxicamu/1 kg ž.hm. (t.j. 0,4 ml/10 kg ž.hm.) před chirurgickým zákrokem, například v čase navození anestézie.

Kočky:
Zmírnění pooperační bolesti: Jedna intravenózní nebo subkutánní injekce v dávce 0,3 mg meloxicamu/1 kg ž.hm. (t.j. 0,06 ml/1 kg ž.hm.) před chirurgickým zákrokem, například v čase navození anestézie.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat přesnosti dávkování.

Zabraňte kontaminaci v době používání.

Ochranná lhůta

Netýká se.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro skladování

Tento veterinární lék si nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro skladování.
Čas použitelnosti veterinárního léku v obchodním balení: 18 měsíců.
Čas použitelnosti po prvním otevření obalu: 28 dní.

Další informace

Jen pro zvířata.
Jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 20 ml a 100 ml injekční lékovky.
Všechny velikosti balení se nemusí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.