Multiject IMM a.u.v.

sus 24x5gm

Charakteristika

Účinné látky:

1 stříkačka (5 g) obsahuje:

  • Procaini benzylpenicillinum 100 mg
  • Streptomycini sulfas 100 mg
  • Neomycini sulfas 100 mg
  • Prednisolonum 10 mg
  • Pomocné látky: Parrafinum liquidum/tekutý parafin, Vaselinum/vazelín.

Použití

Lék je určený na léčbu akutních a subakutních mastitid krav v laktaci, doprovázených bolestivostí a zánětem, zapříčiněných mikroorganismy citlivými na penicilin, streptomycin a neomycin.

Dávkování a způsob podání léku

Před každým ošetřením očistit a dezinfikovat struk. Obsah stříkačky vytlačit do strukového kanálku každé postihnuté čtvrti (vždy ihned po vydojení) ve 12-hodinových intervalech ve třech po sobě jdoucích dojeních.

Stříkačka se může použít pouze jednorázově.

Ochranné lhůty

Maso skotu 7 dní, kravské mléko 108 hodin

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Při teplotě 15-25°C.
Lék nepoužívat po uplynutí data exspirace uvedeném na obale.

Další informace

Pouze pro zvířata.
Pouze na předpis veterinárního lékaře.
Velikost balení: 24 stříkaček po 5g

Potřebujete-li informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.