Norfenicol 300mg/ml a.u.v.

inj 100ml plast (HDPE)

Charakteristika

Každý ml obsahuje:

Účinné látky:

Florfenicolum 300 mg

Světle žlutý až slámově žlutý injekční roztok.

Použití

Skot:

Léčba infekcí dýchacích cest u klinicky nemocného skotu způsobených Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni, citlivými na florfenikol.

Prasata:

Léčba akutních propuknutí respiračních nemocí způsobených kmeny Actinobacillus pleuropneumoniae a Pasteurella citlivými na florfenikol.

Dávkovaní a způsob podáni léku

Pro zajištění správné dávky je třeba stanovit živou hmotnost zvířete s co největší přesností.

Skot:

Intramuskulární podání: 20 mg/kg živé hmotnosti (1ml/15kg) podat dvakrát s odstupem 48 hodin, použít jehly velikosti 16.
Subkutánní podání: 40 mg/kg živé hmotnosti (2ml/15kg) jedenkrát, použít jehly velikosti 16.

Prasata:

Intramuskulární podání: 15 mg/kg živé hmotnosti (1 ml per 20 kg) do krční svaloviny dvakrát v 48 hodinových intervalech, použit jehlu velikosti 16.

Ochranné lhůty

Skot

Maso a vnitřnosti:
Po intramuskulárním podaní (v dávce 20 mg/kg, dvakrát):  39 dní.
Po subkutánním podaní (v dávce 40 mg/kg, jedenkrát): 44 dní.
Mléko: Není povoleno používat lék u dojících krav produkujících mléko pro lidskou spotřebu.

Prasata

Maso a vnitřnosti:
Po intramuskulárním podání (v dávce 15 mg/kg, dvakrát):  22 dní.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Chránit před světlem. Uchovávat lékovku v ochranném obale/krabičce.
Čas použitelnosti po prvním otevření vnitřního balení: 28 dní.
Nepoužívat po uplynutí data exspirace uvedeného na etiketě.
Uchovávat mimo dosahu a dohledu dětí.

Další informace

Vydává se pouze na veterinární předpis.
Velikost balení: 50 ml, 100 ml, 250 ml a 500 ml  HDPE plastové lékovky, uzavřené bromobutylovými gumovými zátkami a hliníkovým víčkem.
Všechny velikosti balení se nemusí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.