Norocillin a.u.v.

inj 250ml

Charakteristika

Účinná látka:

 50 ml  100 ml 250 ml 
 15 g  30 g  75 mg

Procaini benzylpenicillinum monohydricum

Použití

Léčba systémových infekcí způsobených mikroorganizmy citlivými na penicilín u cílových druhů zvířat.
Monohydrát prokaín benzylpenicilínu vykazuje účinnost proti bakteriím včetně Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp., Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp. (neprodukující penicilinázu), Streptococcus spp.

Dávkování a způsob podávání léku

Všeobecná dávka je 10 mg/kg ž.hm. (t.j. 1 m/30 kg ž.hm.) intramuskulárně. Lék aplikovat po dobu 3 – 5 dní.

Ochranné  lhůty

Maso a orgány skotu, ovcí a prasat: 5 dní
Kravské mléko 60 hodin.
Lék nepodávat ovcím, u kterých je mléko určené k lidskému konzumu.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro skladování

Skladovat při teplotě do 25°C. Chránit před světlem.

Další informace

Jen pro zvířata.
Jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml
Všechny velikosti balení se nemusí uvádět na trh.

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.