Noroclav a.u.v.

inj 1x250ml

Charakteristika

Injekční krémově-šedá suspenze.
1 ml obsahuje:

Účinné látky:

Amoxicillinum (ut Amoxicillinum trihydricum) 140,0 mg
Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 35,0 mg

Lék je po aplikaci relativně rychle absorbován. V cílových tkáních postižených infekčním procesem dochází následně k výraznému antibakteriálnímu působení a relativně rychlému zlepšení celkového zdravotního stavu organizmu.

Použití

Léčba infekčních onemocnění respiračního systému a infekcí měkkých tkání, mastitíd a metritíd u hovězího dobytka, infekčních onemocnění měkkých tkání a kůže, infekcí respiračního a urogenitálního systému psů a koček vyvolaných: gram-pozitivními mikroorganizmy rodu Staphylococcus (včetně beta-laktamázu produkujících kmenů), Streptococcus, Corynebacterium, Clostridium, Actinomyces a gramnegativními mikroorganizmy rodu Escherichia (včetně beta-laktamázu produkujících kmenů), Salmonella (včetně beta-laktamázu produkujících kmenů), Campylobacter, Klebsiella, Proteus, Pasteurella, Fusobacterium, Bacteroides, Haemophillus, Moraxella a mikroorganizmi Bordetella bronchiseptica a Actinobacillus lignieresi.

Dávkování a způsob podání léku

Intramuskulárně a subkutánně.

Všeobecná dávka je 8,75 mg účinných látek/kg ž. hm. zvířete (t.j. 1 ml/20 kg ž.hm.) intramuskulárně nebo subkutánně, denně po dobu 3-5 dní.

Ochranné lhůty

Hovězí dobytek:

  • maso 42 dní
  • mléko 60 hodin

Zvláštní bezpečnostní opatření pro skladování

Skladovat mimo dosahu a dohledu dětí.
Skladovat při teplotě do 25°C.
Čas použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní
Nepoužívat lék po uplynutí data exspirace uvedeného na obale.

Další informace

Lék je bezpečný při použití během gravidity a laktace.
Jen pro zvířata.
Výdej jen na veterinární předpis.
Balení: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml a 1 x 250 ml.
Všechny velikosti balení se nemusí uvádět na trh.

Když budete potřebovat informace o tomto léku, kontaktujte místního držitele rozhodnutí o registraci