Noroclav LC IMM a.u.v.

sus 24x3g

Charakteristika

1 stříkačka (3 g) obsahuje:

Účinné látky:

Amoxicillinum (ut Amoxycillinum trihydricum) 200 mg
Acidum clavulanicum (ut Kalii clavulanas) 50 mg
Prednisolonum  10 mg

Použití

Léčba mastitid u krav v období laktace způsobených citlivými mikroorganismy: Staphylococcus spp. (včetně kmenů produkujících betalaktamázu), Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Corynebacterium pyogenes, E.coli (včetně kmenů produkujících betalaktamázu), Bacillus cereus, Campylobacter spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp.

Dávkovaní a způsob podání léku

Před každým ošetřením struk očistit a dezinfikovat. Obsah stříkačky vytlačit do každé postižené čtvrti strukovým kanálkem (vždy hned po důkladném vydojení) v 12-hodinových intervalech po třech po sobě jdoucích dojeních.

Ochranné  lhůty

Maso: 7 dní.
Mléko: 84 hodin (7 dojení).

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dosahu a dohledu dětí.
Uchovávat při teplotě do 25°C.
Nepoužívat lék po uplynutí data exspirace uvedeného na obale.

Další informace

Jen pro zvířata.
Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 24 x 3 g

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.