Noroclox DC XTRA a.u.v.

sus 24x5,4mg(apl)

Charakteristika

1 stříkačka (5,4 g) obsahuje:

Účinná látka

Benzathini cloxacillinum   600,0 mg
Olejová šedo-bílá suspenze  na intramammární použití.

Použití

Lék je určený pro dojnice v období zasušení, t.j. hned po posledním dojení v laktaci, na léčbu existujících mastitid a poskytnutí ochrany proti novým infekcím v období stání na sucho.

Pomáhá při snižování rizika výskytu letní mastitidy dojnic.

Je účinný proti grammpozitivním mikroorganismům způsobujícím mastitidy: Streptococcus agalactiae a jiným streptokokům, stafylokokům rezistentním a citlivým na penicilin a Corynebacterium pyogenes. Benzatinová sůl kloxacilinu v prolongované formě udržuje účinnou antibakteriální hladinu u zasušených krav po dobu minimálně 7 týdnů bez iritace tkáně mléčné žlázy.

Dávkování a způsob podání léku:

Léčba v období stání na sucho:
Po posledním dojení v laktaci očistit a dezinfikovat struky a obsah jedné stříkačky aplikovat strukovým kanálkem do každé čtvrtky mléčné žlázy.

Léčba letní mastitidy:
Před prvním otelením, v období rizika letní mastitidy, očistit a dezinfikovat struky a aplikovat obsah jedné stříkačky do každé čtvrtky mléčné žlázy.

Léčba jalovic:
Zvíře pevně fixovat. Struky očistit a dezinfikovat. Lokalizovat ústí struku a přiložit ústí aplikátoru, ale nezasunout. Když se stlačí píst aplikátoru, antibiotikum snadno prochází strukem do mléčné žlázy.

Ochranné  lhůty

Lék se používá minimálně 35 dní před otelením. Mléko se smí použít na konzumaci pro lidí nejdříve  96 hodin po otelení, t.j.po 7 kompletních dojeních. Pokud se kráva otelí dříve než 35 dní po ošetření lékem, mléko se smí použít na konzumaci pro lidi nejdříve 35 dní plus 96 hodin po ošetření lékem. Maso zabitých zvířat se může zpracovat na výživu lidí nejdříve 28 dní po ošetření lékem.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání:

Uchovávat  při teplotě do 25°C.

Další informace

Lék je bezpečný při použití během gravidity.
Jen pro zvířata.
Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 24 x 5,4 g

Pokud potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.