Norodine 40/200mg/ml a.u.v.

inj 100ml

Charakteristika

v 100 ml:

Účinné látky:

  • Trimethoprimum 4,0 g
  • Sulfadiazinum 20,0

Lék obsahuje trimethoprim a sulfadiazin jako účinné látky, které působí efektem dvojité blokády. Každá složka přerušuje u vnímavých baktérií rozdílný článek metabolických řetězců využívaných k produkci nukleových kyselin a proteinů.

Použití

Přípravek je určen k léčbě bakteriálních onemocnění u koní, skotu, prasat, psů a koček (infekce respiratorního, urogenitálního a alimentárních traktu, pododermatitidy, mastitidy, agalakcie prasnic a pod.).

Dávkování a způsob podávání léku

Skot, prasata 1 ml na 16 kg ž.hm. denně intramuskulárně nebo intravenózně. Koně 1 ml na 16 kg ž.hm. výhradně intravenózně. Psi a kočky 1 ml na 8 kg ž.hm. denně subkutánně. U lehčích infekcí stačí jedna aplikace. U těžších onemocnění je třeba aplikaci opakovat po dobu 5 dnů.

Ochranné  lhůty

Kravské mléko 48 hodin. Maso skotu 10 dnů, prasat 20 dnů.
Nepoužívat u jatečných koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Při teplotě do 25°C, chránit před světlem, nezmrazovat. Uchovávat mimo dosah dětí.

Další informace

Pouze pro zvířata.
Vydáván pouze na veterinární předpis.
Velikost balení: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Pokud potřebuje informace o tomto přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.