Norodine Equine a.u.v.

pst 3x45g (injek.)

Charakteristika

Složení:

  • Trimethoprimum 2,5 g
  • Sulfadiazinum    12,5 g

Bílá až světle hnědá pasta.

Použití

Léčba onemocnění způsobených řadou grampozitivních a gramnegativních mikroorganismů (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Actinobacillus spp., Actinomyces spp., Salmonella spp., Pasterella spp., Pneumococcus spp., Proteus spp., Escherichia coli, Corynebacterium spp., Vibrio spp., Bordetella spp., Brucella spp., Klebsiella spp., Haemophilus spp.)

Na léčbu bakteriálních onemocnění koní: infekce trávicího traktu-diarea,respiračního traktu-pneumonie, pleuritida, dále strangulace, infekce ran, septikemie, celkové infekce.

Dávkování a způsob podání léku

Doporučená denní dávka je 30 mg kombinace účinných látek na 100 kg ž.hm. zvířete, tj. 1 aplikátor na 500 kg ž. hm. koně perorálně po dobu 5 dní, resp. ještě 2 dny po vymizení příznaků onemocnění.

Několik hodin před podáním nekrmit (lepší absorpce účinných látek).

Ochranné lhůty

Lék není určený pro potravinová zvířata.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Skladovat při teplotě 15-25 °C, chránit před mrazem.

Další informace

Pouze pro zvířata.
Vydává se pouze na veterinární předpis.
Velikost balení: 3x45g

Potřebujete-li informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.