Noromectin a.u.v.

inj 500ml

Charakteristika:

Účinná látka: Ivermectinum 10 mg v 1 ml

Čirý, bezbarvý až světle žlutý slabě viskózní roztok.

Použití

Skot:

 • Proti žaludečním a střevním nematodům (dospělé a 4. larvální stadia): Ostertagi Ostertagi (včetně inhibovaní O. ostertagi), Ostertagi lyrata, Haemonchus plac.,Trichostrongylus axei, Trichostrongylus columbiformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus (dospělí), Nematodirus spathiger (dospělí) a Trichuris spp. (dospělí)
 • Plicním nematodům: Dictyocaulus viviparus (dospělí a 4. larvální stadia)
 • Očním helmintům: Thelazia spp. (dospělí)
 • Střečkům: hypodermis bovis, hypodermis lineatum (parazitické stádium):
 • Vším: Lynognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenoptes capillatus
 • Roztočům: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiei var bovis
 • Všenkám Damalinia bovis a roztočům Choroptes bovis - jako podpůrná léčba, nemusí dojít k úplné eliminaci

Prasata:

 • Proti žaludečním a střevním nematodům (dospělí a 4. larvální stadia): Ascaris suum,  Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (dospělí a somatické larvální stádium)
 • Plicním nematodům: Metastrongylus spp. (dospělí)
 • Jiným nematodům: Stephanurus dentatus
 • Vším: Haematopinus suis
 • všenkám: Damalinia bovis
 • zákožkám: Sarcoptes scabiei var. suis
 • jako podpůrná léčba při kontrole Trichuris suis

Dávkování a způsob podání léků:

Pro zajištění podání správné dávky stanovíme živou hmotnost zvířat, tak přesně jak je to jen možné. Přesnost dávkovacího zařízení musí být kontrolována.

Pokud jsou zvířata léčena spíše hromadně než individuálně, aby se zabránilo poddávkování nebo předávkování, je třeba je seskupit podle živé hmotnosti a tomu přizpůsobit dávkování.

Všeobecná doporučená dávka:

Skot:  0,2 mg účínné látky /kg ž.hm. (t.j.1 ml léku/50 kg ž. hm.) jen subkutánně, jednorázově
Prasata: 0,3 mg účinné látky/kg ž.hm. (t.j. 1 ml léku/33 kg ž. hm.) jen subkutánně, jednorázově.

Ochranné lhůty

Maso a vnitřnosti prasat 28 dní, skotu 49 dní.
Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, na tmavém místě.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní
Nepoužívat po uplynutí data exspirace uvedeného na obalu.

Další informace

Jen pro zvířata.
Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení: 1 x 50 ml, 1 x 500 ml
Ne všechny velikosti balení musí uvádět na trh.

Pokud potřebuje informace o tomto přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.