Norostrep a.u.v.

inj 250ml

Charakteristika

1 ml obsahuje:       

Účinné látky:

  • Procaini benzylpenicillinum monohydricum 200 mg
  • Dihydristreptomycini  sulfas 250 mg.

Lék vykazuje účinnost proti bakteriím, včetně Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopatiae, Klebsiella pneumoniae, Listeria spp., Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp. (neprodukující penicilinázu), Streptococcus spp., Salmonella spp.

Použití

Lék je určený na léčbu systémových infekcí u skotu, ovcí a prasat způsobených nebo provázených mikroorganismy citlivými na penicilin nebo steptomycin.

Dávkování a způsob podávání léku

Obecná dávka je 8 mg prokain penicilinu a 10 mg dihydrostreptomycinu na 1 kg živé hmotnosti (t, j, 1 ml na 25 kg ž.hm.) intramuskulárně, denně po dobu 3 dnů. Dávkování musí být přesné.

Ochranné  lhůty

Maso skotu 23 dnů, prasat 18 dnů, ovcí 31 dnů. Kravské mléko 60 hodin.
Nepoužívat u ovcí produkujících mléko pro lidskou spotřebu.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro uchování

Při teplotě do 25°C, chránit před světlem.
Uchovávat mimo dosah dětí.
Doba použitelnosti: Po 1. otevření 28 dnů.
Přípravek nepoužívat po uplynutí data expirace uvedeném na obalu.

Další informace

Jen pro zvířata.
Vydáván pouze na veterinární předpis.
Velikost balení: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x  250 ml.
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Jestli potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.