Norotril MAX 100mg/ml pro skot a.u.v.

250 ml

Charakteristika

Každý ml obsahuje:

Účinná látka:

Enrofloxacinum 100.0 mg
Čírý žlutý roztok.

Použití

Lék je určený na léčbu respiračních onemocnění skotu spojených s působením Manheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni a Mycoplasma spp., když klinické zkušenosti podpořené případným testem citlivosti kauzálního mikroorganizmu poukazují na enrofloxacin jako na lék volby.

Dávkovaní a způsob podávání léku

Na zabezpečení správného dávkování je potřebné stanovit živou hmotnost co nejpřesněji, abychom se vyhnuli poddávkování.

Dávkování a trvání léčby:

Při respiračních infekcích skotu: podat subkutánně jednu dávku 7,5 mg enrofloxacinu/kg ž.hm. (7,5 ml léku na 100 kg ž.hm.).

Ochranné  lhůty

Maso a vnitřnosti: 14 dní.
Mléko: 84 hodin.

Osobní bezpečnostní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě nepřevyšující 25°C. Nezmrazovat.
Uchovávat v původním obale na ochranu před světlem.
Čas použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.
Po otevření obalu třeba zapsat datum, do kdy je lék použitelný na příslušné místo na etiketě a vnějším obalu léku. Po vyznačeném datu je třeba lék zlikvidovat.

Další informace

Jen pro zvířata.
Vydává se jen na veterinární předpis.
Velikost balení:  1 x 100 ml, 1 x  250 ml.
Ne všechny velikosti balení se musí uvádět na trh.

Jestliže potřebujete informaci o tomto léku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.