NoroSeal 2,6g a.u.v.

sus 120x4g (aplikátory)

Charakteristika

Každá intramamárna striekačka (4 g) obsahuje:

Účinná látka:

Bismuthi subnitras 2,6 g

Intramamárna suspenzia.

Bledo hnedá suspenzia.

Použitie

Prevencia vzostupných infekcií vemena počas státia na sucho.

U kráv, u ktorých sa nepredpokladá výskyt subklinických mastitíd, je liek vhodný ako súčasť manažmentu liečby v období státia na sucho.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Na intramamárne použitie.

Bezprostredne po poslednom dojení v laktácii (pri zasušení) vytlačiť do každej štvrte obsah jednej striekačky. Nemasírovať cecok alebo štvrť po podaní lieku.

Zabrániť preniknutiu patogénov do cecka a znížiť tak riziko postinfúznej mastitídy (aseptické postupy).

Je nevyhnutné dôkladne vyčistiť a vydezinfikovať cecok chirurgickým liehom alebo utierkou napustenou liehom. Cecky treba utierať až pokiaľ nie sú viditeľne čisté bez stôp znečistenia. Cecky pred podaním lieku vysušiť. Vytláčať asepticky a zabrániť kontaminácii hrotu striekačky. Po vytlačení striekačky je vhodné namočiť cecok do dezinfekčného roztoku alebo postriekať dezinfekčným sprejom.

Ochranná lehota

Mäso a vnútornosti: 0 dní.

Mlieko: 0 hodín.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Žiadne.

Ďalšie informácie

Veľkosť balenia: 120 x 4g.  

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto veterinárnom lieku, kontaktujte miestneho zástupcu. držiteľa rozhodnutia o registrácii.