Alamycin aerosol a.u.v.

spr 140gm

Charakteristika lieku

Modrý, nepriehľadný roztok vo forme aeorosolu obsahujúci Oxytetracyclini hydrochloridum  5g.Oxytetracyklín je účinný voči širokému spektru grampozitívnych a gramnegatívnych mikroorganizmov, mykoplazmám, ricketsiám, niektorým vírusom a protozoám.

Použitie

Liečba pododermatitíd a dermatitíd, spôsobených mikroorganizmami citlivými na oxytetracyklín. 

Dávkovanie a spôsob podania lieku 

Postihnuté miesto očistiť a po pretrepaní lieku aplikovať zo vzdialenosti 15-20 cm najmenej 5 sekúnd alebo kým sa lézie dostatočne pokryjú.
Po ošetrení paznechtov musia zvieratá stáť na suchom mieste aspoň 1 hodinu pred vyhnaním na pastvu. 

Ochranná lehota

Mäso a  vnútornosti: 0 dní.
Mlieko: 0 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. 
Uchovávať pri teplote do 25°C.
Chrániť pred priamym slnečným svetlom a nevystavovať teplotám nad 50°C.
Uchovávať mimo zápalných zdrojov.

Ďalšie informacie

Môže sa môže používať počas gravidity a laktácie.
Veľkosť balenia: 1 x 140 g.
Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.