Alamycin LA 300 a.u.v.

inj 250ml

Charakteristika lieku

Alamycin LA 300 obsahuje Oxytetracyklin dihydricum 300 mg/ml

Oxytetracyklín je bakteriostatické antibiotikum,ktoré inhibuje syntézu proteínov vnímavých mikroorganizmov. Alamycin LA 300 je širokospektrálne antibiotikum určené na liečbu ochorení spôsobených alebo spojených s mikroorganizmami citlivými na oxytetracyklín.

Po intramuskulárnej aplikácii udržuje účinnú hladinu v krvi až 6 dní.

Použitie

Liečba širokého spektra bežných systémových, respiratornych, urinárnych a lokálnych infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na oxytetracyklín.
Liečba pasteurelózy, pneumonie, atrofickej rinitídy, červienky, infekcie kĺbov, letnej mastitídy u kráv.

Dávkovanie a spôsob podania lieku

Spôsob podania: hlboko intramuskulárne, jednorazovo

Po podaní dávky 20 mg účinnej látky/1 kg živej hmotnosti zvieraťa (t.j. 1 ml lieku na 15 kg ž. hm.) účinné hladiny v krvi pretrvávajú počas 3 až 4 dní a po podaní dávky 30 mg účinnej látky/1 kg živej hmotnosti (t.j. 1 ml lieku na 10 kg ž. hm.) počas 5 až 6 dní.

Maximálna hladina účinnej látky v krvi sa dosiahne po 4 až 6 hodinách po podaní.

Maximálna odporučená dávka na jedno miesto aplikácie:

Hovädzí dobytok: 15 ml

Ošípané: 10 ml

Ciciaky:
1. deň 0,2 ml
7. deň 0,3 ml
14. deň 0,4 ml
21 dní 0,5 ml
nad 21 dní 1,0 ml/10 kg ž. hm.

Ochranná (-é) lehota (-y)

Mäso:

  • pri dávke 20 mg/kg ž. hm.: hovädzí dobytok 28 dní, ošípané 14 dní
  • pri dávke 30 mg/kg ž. hm.: hovädzí dobytok 35 dní, ošípané 28 dní

Kravské mlieko: 7 dní.

Osobitné bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom.
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 3 roky.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.

Ďalšie informacie

Liek je bezpečný pri používaní počas laktácie.
Podávanie tetracyklínov v období vývoja zubov a kostí, rovnako ako aj v neskorých štádiách gravidity môže viesť k ich zafarbeniu.
Len pre zvieratá.
Vydáva sa len na veterinárny predpis.
Veľkosť balenia:1 x 100 ml, 1 x 250 ml.
Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Ak potrebuje informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.